Nhà máy Luyện gang

Cập nhật 19/04/2023
* Địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên.
* Điện thoại: (0280) 3.832.949/Fax: (0280) 3.832.036
     Được thành lập ngày 31/10/1961, sau 02 năm triển khai xây dựng ngày 29/11/1963 mẻ gang đầu tiên được luyện từ lò cao ra lò, đánh dấu mốc son quan trọng trong nghành luyện kim Việt Nam.
     Trải qua hơn 50 năm phát triển, hiện nay Nhà máy đã được đầu tư, đổi mới về dây truyền sản xuất với các thiết bị hiện đại. Sản phẩm gang lỏng của nhà máy đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất phôi thép của công ty, ngoài ra còn cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước một lượng lớn gang đúc, gang luyện thép chất lượng cao.
* Năng lực sản xuất:
- Công suất: >200.000 tấn gang lỏng/năm (570 tấn/ ngày, đêm).
- Sản phẩm: Gang đúc và gang luyện thép
* Thiết bị chính:     
- 02 lò cao: 120mvà 100 m3
- Máy thêu kết: 27 m2
- Máy đúc gang liên tục
Trong các hạng mục chính của dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, nhà máy được đầu tư thêm:
+ Một lò cao luyện gang 500 mcông suất 580.000 tấn gang lỏng/năm.
+ Một dây chuyền thiêu kết 100 mcông suất 981.000 tấn quặng thiêu kết/năm.
+ Và các thiết bị phụ trợ đồng bộ khác…

X