Gang

Tính chất cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài và được xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội.
Mã sản phẩm: C01
Sản xuất: Tisco
Sản phẩm Gang đúc sản xuất theo TCVN 2361 - 78
 
Ký hiệu
Thành phần hoá học Gang đúc (%)
C
Si
Mn
P
S
GDO
3.5 ÷ 4.4
3.26  ÷  3.75
≤ 1
≤ 0.2
≤ 0.4
GD1
3.6  ÷  4.1
2.76 ÷ 3.25
≤ 1
≤ 0.2
≤ 0.4
GD2
3.7  ÷  4.2
2.26 ÷ 2.75
≤ 1
≤ 0.2
≤ 0.05
GD3
3.8  ÷  4.3
1.76 ÷ 2.25
≤ 1
≤ 0.2
≤ 0.05
GD4
3.9  ÷  4.4
1.26 ÷ 1.75
≤ 1
≤ 0.2
≤ 0.05
GM1
4.6
≤ 0.9
>1.5
≤ 0.2
≤ 0.07
GM2
4.6
0.91 ÷ 1.25
>1.5
≤ 0.2
≤ 0.07

Áp dụng các tiêu chuẩn:

Gang

TCVN 2361 - 78

X