Mỏ than phấn mễ

Cập nhật 27/12/2023
* Địa chỉ: Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
* Điện thoại: (0280) 3.877.121/ Fax: (0280) 3.877.461
     Được thành lập từ năm 1960, mỏ than Phấn Mễ là đơn vị khai thác than đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản xuất của công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên với công suất thiết kế ban đầu 50.000 tấn/năm. Than mỡ là nguyên liệu sản xuất cốc luyện kim phục vụ cho dây chuyền sản xuất gang từ quặng sắt băng công nghệ lò cao. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục triển khai khai thác phần than cánh chìm mỏ Phấn Mễ để phục vụ nhu cầu tham mỡ cho sản xuất sau khi dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II hoàn thành.
     Do nhu cầu sản xuất của cổ phần Công ty Gang thép Thái Nguyên ngày càng nâng cao, Mỏ đã được dầu tư nhiều thiết bị khai thác hiện đại và sáp nhập với mỏ than Làng Cẩm. Hiện nay, mỏ có 2 công trường sản xuất:
- Công trường mỏ lộ thiên Bắc Làng Cẩm:
  Trữ lượng khai thác: 1.560.000 tấn
  Công suất khai thác: 100.000 tấn/năm
- Công trường mỏ than hầm lò Nam Làng Cẩm:
  Trữ lượng khai thác: 1.640.000 tấn
  Công suất khai thác: 30.000 tấn/năm
- Dây chuyền tuyển than công suất 250.000 tấn than sạch/năm, nâng cao chất lượng than cho luyện cốc, chất lượng than sau tuyển đạt độ tro <15%.
Mỏ than Phấn Mễ
X