Thép chống lò

Sản phẩm được cắt đoạn theo chiều dài từ 6m đến 12m, trường hợp đặc biệt có thể cắt theo chiều dài yêu cầu của khách hàng. Đóng bó với trọng lượng 3 tấn/bó.
Mã sản phẩm: T03
Sản xuất: Tisco
1. Quy cách sản phẩm
 
Sản phẩm được cắt đoạn theo chiều dài từ 6m đến 12m, trường hợp đặc biệt có thể cắt theo chiều dài yêu cầu của khách hàng. Đóng bó với trọng lượng 3 tấn/bó.
 
2. Đặc tính kỹ thuật
 
Giới hạn chảy
(N/mm2)
Giới hạn bền kéo
(N/mm2) 
Độ dãn dài (%)
Thử uốn nguội 1800
 
≥ 285
 
490 ÷ 630
 
> 20
 
d = 3a
 
 

Áp dụng các tiêu chuẩn:

 Thép chống lò 

CB∏ No17 ¸ CB

∏ No33
Dạng Thanh
 ΓOCT 18662-83
X