10/07/2024

Sôi nổi ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 2024 “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”!

Nhằm thể hiện tinh thần xung kích - tình nguyện, tương thân, tương ái đối với cộng đồng, thiết thực tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện Hè của tổ chức đoàn thanh niên các cấp và chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024), hướng tới chào mừng 65 năm ngày thành lập Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.
X