19/01/2023

Hội nghị người lao động năm 2023!

Chiều 6/1, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 để tổng kết thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022; bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.
X