26/08/2019

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2019!

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, từ ngày 09/8 đến ngày 18/8/2019, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019.
X