Thép chịu hàn

Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
Mã sản phẩm: TCH
Sản xuất: Tisco
Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
 

Áp dụng các tiêu chuẩn:

Mác thépTiêu chuẩn sản phẩmGiới hạn chảy ReH (min)Độ bền kéo Rm (min)Độ dài (min,%)

RB 400W

RB 500W

TCVN 6285 : 1997

400

500

440

550

14

14

 

X