Nhà máy Cốc Hóa

Cập nhật 19/04/2023
* Địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên.
* Điện thoại: (0280) 3.832.253/Fax: (0280) 3.832.742
     Nhà máy Cốc hóa được thành lập ngày 06/09/1963 là đơn vị phụ trợ nằm trong dây chuyền luyện kim của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Nhà máy có nhiệm vụ chính là sản xuất cốc luyện kim làm nguyên liệu cho lò cao sản xuất gang.
     Cho đến nay Nhà máy Cốc hóa là nhà máy duy nhất sản xuất cốc luyện kim trong cả nước, các sản phẩm của nhà máy được quản lý bởi Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000.
1. Thiết bị: Dây chuyền sản xuất cốc luyện kim 45 buồng và các thiết bị đồng bộ.
2. Công suất: 140.000 tấn cốc luyện kim/năm.
3. Sản phẩm chính: Cốc luyện kim
* Thành phần:
- Chất bốc: V<1%
- Hàm lượng cacbon cố định: C>80%
- Độ tro: AC<15%
- Lưu Huỳnh: S<1.6%
- Cỡ hạt: 15 ÷ 40 mm
- Cường độ trống quay: 340 Kg
4. Sản phẩm khác:
- Hóa phẩm thu hồi sau cốc: Bi tum, Naptalen, Dầu phòng mục, Phenol…
- Thép hình cán nóng: thép góc L25 ÷ L75; thép chữ C từ C40 ÷ C80.
     Trong các hạng mục chính của dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên thời gian từ 2006 - 2009, nhà máy được đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất cốc với 45 buồng lò, công suất 300.000 tấn cốc/năm và các công trình phục vụ và phụ trợ káhc đồng bộ với công suất của dây chuyền chính.
X