Thép thanh vằn

Thép thanh vằn

Thép thanh vằn hay còn gọi là thép cốt bê tông mặt ngoài có gân đường kính từ 10mm đến 40mm ở dạng thanh có chiều dài 11,7m hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
Mã sản phẩm: T04
Sản xuất: Tisco
1. Cỡ loại, thông số kích thước

Thép thanh vằn hay còn gọi là thép cốt bê tông mặt ngoài có gân đường kính từ 10mm đến 40mm ở dạng thanh có chiều dài 11,7m hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
Sản phẩm được đóng bó với khối lượng không quá 5 tấn, được bó ít nhất bằng 3 dây thép hoặc đai.

2. Yêu cầu kỹ thuật.

Tính chất cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài và được xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
 
3. Hướng dẫn sử dụng thép
 
KHI UỐN THÉP
QUY ĐỊNH VỀ ĐƯỜNG KÍNH GỐI UỐN TIÊU CHUẨN: (GÓC UỐN 1800)
 
 
Bảng tra đường kính gối uốn
                         D: Đường kính danh nghĩa thanh thép
                         (Nếu đường kính gối uốn nhỏ hơn tiêu chuẩn có thể gây nứt, gãy thép)
 
Ví Dụ:
A. Thép vằn D20, mác thép CT 51 thì đường kính gối uốn tiêu chuẩn là 3D:3D = 3 x 20 mm = 60 mm.
B. Thép vằn D20, mác thép SD295A thì đường kính gối uốn tiêu chuẩn là 4D:4D = 4 x 20 mm = 80 mm.
 
 
KHI CẦN NỐI THÉP
  •  BẰNG HÀN NỐI
 
 
  • Nếu hàn một phía, chiều dài mối hàn tối thiểu bằng 10 lần đường kính thanh thép (Lmin =10D).
  • Nếu hàn hai phía, chiều dài mối hàn tối thiểu bằng 5 lần đường kính thanh thép (Lmin =5D).
Ví Dụ:
 - Thép đường kính 14 mm, hàn nối 2 phía chiều dài mối hàn tối thiểu: Lmin = 5 x 14 mm = 70 mm.
 - Thép đường kính 14 mm, hàn nối 1 phía chiều dài mối hàn tối thiểu: Lmin = 10 x 14 mm = 140 mm.
 
 
 
  • BẰNG NỐI BUỘC

1. UỐN MÓC ĐẦU THÉP ĐỂ BUỘC
Thép vằn: không cần uốn móc
Thép tròn trơn:
  - Đường kính thanh thép từ 12 mm trở xuống thì đường kính móc uốn bằng 2.5 lần đường kính thanh thép
  - Đường kính thanh thép lớn hơn 12 mm thì đường kính móc uốn bằng 5 lần đường kính thanh thép.
 

CHIỀU DÀI MỖI BUỘC TỐI THIỂU
 
Được tính theo bảng sau:

(D: Đường kính danh nghĩa thanh thép)
Buộc nối thép tròn trơn
Ví Dụ: Thép tròng trơn đường kính 14 mm, đầu thép có uốn móc khi nối để đổ bê tông cột (Chịu nén), chiều dài mỗi buộc tối thiểu là 20D:Lmin = 20 x 14 mm = 280 mm

Áp dụng các tiêu chuẩn:

Thép vằn D10 ÷ D50
Thanh
X