08/05/2024

Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá cạnh tranh!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá cạnh tranh!"
X