Nguyên liệu quặng sắt

Cập nhật 26/12/2023
     Quặng sắt là nguyên liệu chính để sản xuất gang lò cao, nhu cầu quặng sắt của TISCO hiện tại là 375.000 tấn năm. Các mỏ khai thác quặng sắt của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên gồm:
 
MỎ SẮT TRẠI CAU
* Đia chỉ: TT Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
* Điện thoại: (02803) 821 128/Fax: (02803) 821 052
 
Trữ lượng quặng sắt: 8.412.000 tấn bao gồm:
- Quặng Limonit, hàm lượng Fe trung bình>55%
- Quặng Manhetit hàm lượng Fe trung bình>62%
Mỏ sắt Trại Cau được khởi công xây dựng từ cuối năm 1959, khánh thành và đi vào hoạt động sản xuất vào ngày 16/12/1963.
- Công suất thiết kế ban đầu: 150.000 tấn quặng tinh/năm
- Công suất khai thác hiện tại: 180.000 tấn quặng tinh/năm
 
MỎ QUẶNG SẮT PHÚC NINH - TUYÊN QUANG
* Địa điểm khai thác: Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang
* Điện thoại: (0273) 872 063/Fax: (0273) 872 502
 
- Đơn vị khai thác: Mỏ sắt và cán thép Tuyên Quang
- Trữ lượng Quặng sắt: 374.000 tấn, là loại quặng Manhetit có hàm lượng Fe trung bình >60%
- Mỏ bắt đầu khai thác từ năm 2001 với công suất:
+ Công suất thiết kế: 30.000 tấn quặng tinh/năm
+ Công suất khai thác hiện tại: 40.000 tấn quặng tinh.năm.
 
ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN II ĐỐI VỚI KHAI THÁC QUẶNG SẮT:
     Nhằm đáp ứng yêu cầu quặng sắt cho sản xuất sau khi đầu tư mở rộng giai đoạn II với tổng nhu cầu trên 1.200.000 tấn/năm Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tiếp tục đầu tư khai thác mỏ quặng sắt Tiến Bộ.
* Địa điểm khai thác: huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
* Điện thoại: (02803) 522 456)/Fax: (02803) 522 456)
- Tổng lượng trữ quặng sắt: 22.000.000 tấn
- Công suất khai thác (Thiết kế): 600.000 tấn quặng tinh/năm
- Đến ngày 15/5/2014, Nhà máy tuyển rửa quặng sắt chính thức chạy chứng minh công suất. Kết quả đã cho ra các sản phẩm quặng tuyển có cỡ hạt 0-8mm, phẩm vị TFe đạt từ 53-54%, công suất đạt 350 tấn/ca.
- Đến ngày 29/5/2014 chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động.
X