Báo cáo thường niên năm 2019!

Cập nhật 24/03/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo thường niên năm 2019"!

X