Báo cáo thường niên năm 2016!

Cập nhật 27/03/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo thường niên năm 2016"!

Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X