Thông báo về việc mời cung cấp than cốc luyện kim!

Cập nhật 06/12/2023

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời cung cấp than cốc luyện kim"!

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X