Thông báo về việc mời chào giá cung cấp máy thở cách ly 4 giờ!

Cập nhật 03/07/2024

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời chào giá cung cấp máy thở cách ly 4 giờ!"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X