Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư!

Cập nhật 12/10/2023

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư"!

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X