Tổng kết công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022!

Cập nhật 21/01/2022

Ngày 24/12/2021, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi năm 2021, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty; Vũ Thượng Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đỗ Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi chọn lao động giỏi (HĐTCLĐG) Công ty; Trưởng các phòng ban Công ty; các thành viên HĐTCLĐG, Ban Giám khảo Công ty và các chi nhánh; đại diện các tập thể lao động giỏi và các cá nhân đạt giỏi toàn diện năm 2021.

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi năm 2021 đã đánh giá: Sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty luôn chỉ đạo sâu sát, công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi, kết quả các mục tiêu và nhiệm vụ đều đạt theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục khẳng định tính hiệu quả, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn, triệt để tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu, giảm giá thành sản phẩm, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao ý thức, trách nhiệm, lao động sáng tạo của CNVC-LĐ trong nhiệm vụ.

Một số kết quả đạt được trong năm 2021: Công tác bổ túc kỹ thuật nâng bậc cho 289 người (từ bậc 2 đến bậc 7); đào tạo mới 27 người, đào tạo lại 183 người; bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ, Đảng đoàn thể cho 1.335 lượt người; hiện nay có 37 người đang theo học các lớp đại học tại chức, trung cấp và cao cấp lý luận chính trị; nhận và hướng dẫn sinh viên về Công ty thực tập với tổng số 26 lượt học sinh, sinh viên của các trường Cao đẳng, Đại học. Đối với Công tác thi chọn lao động giỏi năm 2021, các tập thể đã làm lợi với tổng giá trị tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu trên 6,7 tỷ đồng; công nhận danh hiệu 11 tập thể lao động giỏi; có 25 cá nhân đạt lao động giỏi toàn diện; 39 cá nhân đạt lao động giỏi từng mặt (01 cá nhân giỏi lý thuyết, 38 cá nhân giỏi tay nghề).

Tại hội nghị, Hội đồng Thi chọn lao động giỏi Công ty đã tặng cờ, phần thưởng cho các tập thể giỏi; Giấy chứng nhận, phần thưởng cho các cá nhân đạt giỏi toàn diện, giỏi từng mặt. Cũng tại buổi tổng kết, Công đoàn Công ty đã tặng 10 suất quà cho 10 CNVCLĐ tiêu biểu đạt lao động giỏi toàn diện năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Công ty đã ghi nhận và biểu dương kết quả công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi đạt được năm 2021; đồng chí đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong tổ chức thi chọn lao động giỏi; thông báo nhanh một số định hướng về nhiệm vụ SXKD, đời sống xã hội, đầu tư phát triển năm 2022 và yêu cầu công tác đào tạo, thi chọn lao động giỏi tại các đơn vị cần bám sát nhiệm vụ SXKD tại Công ty và đơn vị để triển khai, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2022 của Công ty.

Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi chọ lao động giỏi Công ty trao tặng cờ, phần thưởng cho các tập thể giỏi:

 

Tin và ảnh: Quốc Hùng

X