TISCO tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm V cho cán bộ làm y tế trong toàn Công ty!

Cập nhật 23/03/2021

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Ngày 18/3/2021, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép, Công ty đã phối hợp với Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động nhóm V - Người làm công tác y tế trong Công ty.

Đến dự với lớp có Thạc sỹ, Bác sỹ Ninh Văn Thức - Giám đốc Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương, các giảng viên: Thạc sỹ Ngô Kế Nghiệp - Cục An toàn, Bộ Lao động Thương binh và xã hội,; Bác sỹ CKI Nguyễn Xuân Thủy; Thạc sỹ, Bác sỹ Lê Thanh Huyền; đại biểu TISCO có đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Công ty cùng 31 cán bộ làm công tác y tế trong Công ty tham dự.

Chương trình huấn luyện được các giảng viên truyền đạt trong một ngày, qua đó giúp cho các học viên nắm rõ các kiến thức cơ bản về An toàn, vệ sinh lao động phục vụ thiết thực cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong Công ty.  Kết thúc huấn luyện, các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động, chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động nhóm V.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Công ty nhấn mạnh: Đây là khóa đào tạo nghiệp vụ quan trọng, nội dung học tập phục vụ thiết thực cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động, đồng chí đề nghị các học viên nghiêm túc học tập để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được phối hợp với Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương trong các chương trình tiếp theo.

Toàn cảnh lớp học

Đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại lớp huấn luyện

Ths, Bs Ninh Văn Thức - Giám đốc Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương phát biểu khai mạc

 Tin và ảnh: T.T

 

X