TẬP HUẤN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024!

Cập nhật 05/06/2024

Trong tháng 5 - tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2024 cho 109 đồng chí cán bộ an toàn, các đồng chí an toàn vệ sinh viên của các đơn vị trong Công ty và các đơn vị trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam khu vực Miền Bắc.

Thực hiện chương trình công tác trong tháng An toàn vệ sinh lao động và tháng Công nhân năm 2024. Vừa qua tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Công đoàn Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2024 của Công đoàn Tổng Công ty.

Về dự chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Phú Dương– Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Vương Duy Khánh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, đồng chí Đỗ Đình Trường – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, các đồng chí trong Ban Thường vụ, các Ban Công đoàn Tổng Công ty; tham dự có đồng chí Vũ Thượng Thư – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đồng chí Hà Tuấn Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty và các đồng chí trong Ban Thường vụ, các ban Công đoàn Công ty; cùng 109 đồng chí cán bộ an toàn, các đồng chí an toàn vệ sinh viên của các đơn vị trong Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và các đơn vị trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam khu vực Miền Bắc.

Đ/c Nguyễn Phú Dương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn của năm 2024 có chuyên đề về “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” do chuyên gia của Bộ Công Thương lên lớp và phần trao đổi thực tiễn tại Công ty do đại diện Hội đồng ATVSLĐ Công ty trao đổi với nhiều nội dung tập huấn lần này được Ban tổ chức lựa chọn là phù hợp và rất cần thiết đối với các đồng chí an toàn vệ sinh viên của các tổ sản xuất công tác và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và nhu cầu thực tiễn của các đơn vị.

109 cán bộ an toàn, an toàn viên khu vực phía Bắc đã tới và tham dự đầy đủ, háo hứng lớp tập huấn

Được biết, đây là một trong nhiều nội dung thiết thực của công đoàn các cấp phối hợp tổ chức hoạt động trong tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024./. 

Tin và ảnh: Thạch Trúc

X