23/03/2022

Báo cáo viên Đào Quốc Hùng - Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên toàn quốc năm 2022!

Trong 03 ngày (16 - 18/3/2022), tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thi Chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
X