24/05/2023

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023!

Thực hiện chương trình công tác năm, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII” với sự tham gia của 81 cán bộ đoàn; cùng với việc bám sát chủ đề hoạt động năm của Tỉnh đoàn Thái Nguyên, các Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên, Thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII cũng đã được Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức có hiệu quả.
X