Khai mạc Hội thi chọn Lao động giỏi lần thứ 53 năm 2022!

Cập nhật 13/06/2022

 

Ngày 09/6/2022, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tổ chức khai mạc Hội thi chọn lao động giỏi lần thứ 53 năm 2022. Đến dự, chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty; Vũ Thượng Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đỗ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng TCLĐG Công ty; Các đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn TN; Lãnh đạo các phòng chức năng, các ban Đảng ủy Công ty, các chi nhánh; các thành viên HĐTCLĐG, thành viên BGK; 88 thí sinh và đại diện 19 tập thể của các đơn vị tham gia thao diễn năm 2022.

Toàn cảnh khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn TN, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTCLĐ giỏi Công ty nêu rõ phương châm, mục tiêu Hội thi chọn lao động giỏi năm 2022, tập trung duy trì sản xuất ổn định, giảm các chi phí để hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thép TISCO; thực hiện tốt chủ trương khoán chi phí, giao khoán giá thành;  phát huy tối đa nguồn lực của các chi nhánh để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật, rà soát các chỉ tiêu tiêu hao, tăng cường công tác sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất v.v…

Đồng chí Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn TN, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTCLĐ giỏi Công ty phát biểu khai mạc

Phát biểu chỉ đạo Hội thi, đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TCLĐG Công ty đánh giá cao kết quả Hội thi chọn lao động giỏi năm 2021 góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty; đồng chí thông báo một số tình hình SXKD 5 tháng đầu năm 2022, những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Công ty và yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban Công ty và đơn vị bám sát Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết HĐQT, sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty, tập trung quản lý, điều hành thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp đã đề ra, đồng thời tổ chức tốt Hội thi chọn lao động giỏi góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD từng tháng, quý và cả năm 2022; phấn đấu đạt các mục tiêu: sản xuất và tiêu thụ 835.000 tấn thép cán, phôi thép sản xuất 415.000 tấn..v.v.., SXKD tăng trưởng, có hiệu quả, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội Hội cựu chiến binh Công ty và Đại hội Công đoàn các cấp trong Công ty.v.v…

Đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TCLĐG Công ty phát biểu tại Hội thi

Sau khi nghe đồng chí Dương Vân Hương - Ủy viên Thư ký, Phó Ban Giám khảo Hội đồng TCLĐG Công ty thông qua quyết định công nhận các tập thể cá nhân tham gia thi năm 2022 và Nội quy hội thi, đồng chí Phạm Hoàng - Bí thư Đoàn TN Nhà máy Cốc Hóa thay mặt các thí sinh phát biểu và hứa quyết tâm: chấp hành và thực hiện tốt quy chế hội thi, cố gắng phấn đấu đạt kết quả cao nhất và đạt lao động giỏi toàn diện năm 2022.

Ngay sau Lễ khai mạc, 88 thí sinh đã tiến hành phần thi lý thuyết với 27 ngành nghề (bậc 2 - 6) và phấn đấu hoàn thành việc thi tay nghề trước tháng 10 năm 2022; Các tập thể tiếp tục thao diễn kỹ thuật, thi chọn tập thể giỏi đợt II năm 2022./.

Tin và ảnh: Quốc Hùng

 

X