Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021!

Cập nhật 02/06/2021

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021, ngày 23/4/2021 tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng năm 2021(Khóa học diễn ra từ ngày 23/4 đến ngày 29/4/2021). Dự Lễ khai giảng có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy; các ban xây dựng Đảng; Ban Chỉ đạo khóa học; đại diện cấp ủy, cán sự tổ chức đảng các đảng bộ, chi bộ cơ sở; 47 học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng của 17 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Công ty và 10 học viên của Đảng ủy Liên đoàn địa chất Đông Bắc.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Đào Quốc Hùng - Đảng ủy viên Công ty, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy đã công bố các quyết định mở lớp, thành lập Ban Chỉ đạo và quán triệt nội quy học tập, thông qua chương trình học tập.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo đã đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy đảng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động nói riêng, trong bối cảnh toàn Đảng đang thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các học viên được cấp ủy cử đi học là những quần chúng ưu tú, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, có đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ luôn được Đảng ủy Công ty quan tâm, nhất là công tác bồi dưỡng nhận thức chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới mỗi năm mở 02 lớp; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ các cấp như tập huấn bí thư cấp ủy, chuyên ngành tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra; cử cán bộ chủ chốt tham gia học các lớp đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị v.v…việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng là những đoàn viên ưu tú có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo các khóa học đã yêu cầu học viên chấp hành nghiêm nội quy, tập trung nghiên cứu các chuyên đề theo quy định, phát huy trách nhiệm nêu gương của mỗi cá nhân, nghiêm túc học tập, tiếp tục phấn đấu rèn luyện; đề nghị cấp ủy các đơn vị tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các học viên rèn luyện và sớm được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên, rà soát lại các đối tượng, có kế hoạch cụ thể về kết nạp đảng đảng viên hằng quý, ở từng chi bộ trực thuộc, góp phần cùng toàn Đảng bộ Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Công ty đã đề ra./.

Đ/c Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư TT Đảng ủy Công ty phát biểu tại Lễ khai giảng

 

Toàn cảnh lớp học

 Tin và ảnh: Quốc Hùng

X