Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2021!

Cập nhật 23/06/2021

Thực hiện Công văn số 287-CV/TU, ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, ngày 12/6/2021, tại phòng họp tầng 2 - Nhà khách Công ty, Đảng ủy Công ty triệu tập cán bộ chủ chốt dự Hội nghị trực tuyến tại Công ty kết nối điểm cầu Tỉnh ủy và toàn quốc.

Dự và chủ trì tại điểm cầu TISCO, có các đồng chí: Đ/c Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, TGĐ Công ty cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy Công ty; các Phó Tổng Giám đốc Công ty; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí bí thư (phó bí thư) các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Thường trực Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty; Trưởng phòng, ban Công ty; giám đốc (phó giám đốc phụ trách) các chi nhánh thành viên tại Thái Nguyên; Các ban Đảng ủy Công ty; Báo cáo viên kiêm cộng tác viên dư luận xã hội cấp Công ty.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

 Hội nghị trực tuyến diễn ra trong cả ngày 12/6/2021 với các nội dung: Buổi sáng, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh (theo chương trình của Trung ương); Buổi chiều: Học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng đảng, đoàn thể, chăm lo đời sống cho người lao động v.v... trước mắt là mục tiêu năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty, các Ban Đảng ủy Công ty, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, cung cấp đầy đủ tài liệu học tập, hướng dẫn việc đăng ký “làm theo” của mỗi tổ chức, cá nhân gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty, đơn vị theo những nội dung chuyên đề năm 2021; cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của chuyên đề năm 2021 đến 100% các chi bộ trực thuộc cơ sở, 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu tại các kỳ sinh hoạt chi bộ; trong quá trình tổ chức thực hiện, phải phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể các cấp; tăng cường, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  nói riêng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công ty nói chung, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ tại mỗi đơn vị./.

 Tin và ảnh: Quốc Hùng

 

X