Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty năm 2022!

Cập nhật 27/12/2022

 Sáng 21/12/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty.

 

Đ/c Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Chủ trì Hội nghị phát biểu 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, trên cơ sở ý kiến phân tích, thảo luận, hội nghị thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2022; những ưu, khuyết điểm cũng như hạn chế, tồn tại trong năm 2022 và phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2022, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc trong thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên và tình hình thực tế tại Đảng bộ Công ty, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác tại Đảng bộ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo tăng cường toàn diện các mặt công tác lãnh đạo của Đảng, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc triển khai các nghị quyết của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, triển khai thực hiện nghiêm túc, Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Công ty đã hoàn thành toàn bộ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đã đề ra. Trước tình hình SXKD năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn, Công ty đã tập trung công tác quản trị nội bộ với nhiều giải pháp để chủ động trong sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động rất mạnh từ thị trường nguyên liệu, giảm chi phí tài chính nhằm tăng hiệu quả; chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung chăm lo thường xuyên cho người lao động, đồng thời thực hiện công tác xã hội từ thiện; thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản, đảm bảo ANTT, công tác PCCC, công tác quân sự địa phương, tình hình an ninh, chính trị được giữ ổn định.

Cũng tại hội nghị, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty đã nghiêm túc tự kiểm điểm đánh giá, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và tiến hành bỏ phiếu xếp loại chất lượng đối với 27 tổ chức cơ sở đảng, 14 tập thể đảng ủy cơ sở trực thuộc; đề xuất mức xếp loại chất lượng Đảng bộ Công ty, tập thể Ban Thường vụ, 03 đồng chí Thường trực Đảng ủy Công ty; mức xếp loại cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty.

 Đ/c Đỗ Đức Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Công - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã đạt kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty, luôn quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng, vượt chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên; Công ty đã có nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn chung, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn để tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Hữu Thuận

 

X