HN sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Cập nhật 02/06/2021

Ngày 25/3/2021, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Duy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, TGĐ Công ty; Nguyễn Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty; Vũ Thượng Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, UVBCH Đảng bộ Công ty khóa XVI, Bí thư, Phó Bí thư phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Trưởng phòng ban Công ty, Giám đốc các chi nhánh thành viên; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban nữ công khối cơ quan và các đơn vị chi nhánh thành viên; Cán sự tổ chức đảng các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đại diện 15 tập thể, 35 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 của Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị sơ kết, thay mặt cho Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đã trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Báo cáo nêu rõ, trong 5 năm qua, Đảng ủy Công ty đã bám sát văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, các cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Sau học tập, sinh hoạt chuyên đề hằng năm, nhận thức và hành động của nhiều cấp ủy, của đại đa số cán bộ, đảng viên được chuyển biến rõ nét và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ giao, không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy, người đứng đầu đều xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện sát với nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, XVI đã nâng cao nhận thức và hành động của tổ chức cơ sở đảng, của cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ, góp phần tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho CNVCLĐ; SXKD có hiệu quả, công tác xây dựng Đảng giữ vững vai trò then chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo; các tổ chức đoàn thể phối hợp hoạt động đồng bộ trong tham gia quản lý, sản xuất; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty  báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Đồng chí Trịnh Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Mỏ sắt Tiến Bộ tham luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe Báo cáo sơ kết và các ý kiến tham luận của đại diện các đảng bộ cơ sở, các cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, của cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó đã thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW. Mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD, Dự án giai đoạn 2, dư luận xã hội v.v…nhưng dưới sự đoàn kết, thống nhất của đội ngũ, của Ban Chấp hành Đảng bộ, Công ty đã giữ vững truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và làm tốt công tác an sinh xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình đã cố gắng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công ty tiếp tục đề ra nhiều giải pháp trong SXKD, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…đảm bảo hiệu quả, nâng cao đời sống cho người lao động, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

 Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình được Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty khen thưởng. Đồng chí đề nghị cấp ủy các đơn vị, cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo bác, phát huy vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu; chủ động đăng ký những việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc trong triển khai thực hiện và kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Tại Hội nghị 35 cá nhân và 15 tập thể đã vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tặng giấy khen và khen thưởng.

Thường trực Đảng ủy Công ty trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Tin và ảnh: Quốc Hùng

X