Đoàn kiểm tra cảu Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc tại Đảng bộ Công ty!

Cập nhật 12/08/2022

Thực hiện Quyết định số 148-QĐ/BTCTU, ngày 22/6/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025. Ngày 11/8/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành tổ chức kiểm tra trực tiếp tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Dự chương trình kiểm tra có: Đồng chí Dương Hồng Vinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra; cùng các đồng chí thành viên trong đoàn kiểm tra; đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ đã báo cáo kết quả đạt được trong triển khai, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 15/7/2021 và Chỉ thị số 06, 07-CT/TU, ngày 06/9/2021 của Tỉnh uỷ; đồng thời đưa ra những giải pháp để tiếp tục thực hiện quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được; đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo về hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra; nghiêm túc trong tổ chức quán triệt các Đề án của Tỉnh uỷ, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo; chỉ đạo nghiêm túc sinh hoạt và đại hội chi bộ thuộc các đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...Sau 01 năm thực hiện, các chỉ tiêu của Đề án 07 đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra (đảng viên mới kết nạp: 52 đồng chí, đạt tỷ lệ 2,95% so với 1.762 đảng viên đầu kỳ, đạt chỉ tiêu; 23/27 tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (85,2%), trong đó có 05/23 tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (21,7%), đạt chỉ tiêu; 04/27 tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành nhiệm vụ (14,8%); Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.449 đồng chí (83,47%), trong đó có 161 đồng chí đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (11,1%), đạt chỉ tiêu; 100% các doanh nghiệp trực thuộc Công ty và có mối quan hệ liên kết đều có tổ chức cơ sở đảng, đạt chỉ tiêu Đề án số 07-ĐA/TU...). Đồng thời đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục nghiên cứu các hình thức sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với đặc thù sản xuất 3 ca; tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên, đồng thời kiên quyết rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; nghiên cứu những cách làm mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đảng viên; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng Đảng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, ổn định chính trị nội bộ, đoàn kết vượt qua khó khăn, xây dựng Công ty phát triển bền vững. Trước đó, Đoàn công tác đã tiếp cận hồ sơ và trực tiếp tiến hành kiểm tra việc thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, Chỉ thị 06, 07-CT/TU đối với Đảng bộ Nhà máy Luyện thép Lưu Xá là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Gang thép Thái Nguyên./.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo với đoàn kiểm tra

Đồng chí Trần Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Luyện thép Lưu Xá báo cáo Đoàn kiểm tra

việc thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, Chỉ thị 06, 07-CT/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên

 Tin và ảnh: Quốc Hùng

X