Đảng ủy Công ty tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo năm 2021!

Cập nhật 17/08/2021

Ngày 13/8/2021, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cộng tác viên dư luận xã hội và bồi dưỡng kỹ năng cho Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký, Tổ giúp việc và cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Công ty.

Tham dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng thông tin, tuyên truyền; Nguyễn Minh Hải - Trưởng phòng Khoa giáo, VHVN, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty, đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Công ty; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Công ty và thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của Công ty.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề về một số vấn đề chung của công tác tuyên truyền và kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; nội dung, nghiệp vụ công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích và định hướng dư luận xã hội; một số kỹ năng, nghiệp vụ về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, những lưu ý khi sử dụng mạng xã hội, cách nhận biết tin giả và phòng, chống tin giả; cách thức bảo mật facebook cá nhân... Theo nội dung, chương trình của lớp tập huấn, sau khi được nghe các chuyên đề, các học viên sẽ tiếp tục thảo luận và thực hành soạn giảng một số nội dung chuyên đề báo cáo trước Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết; những nội dung tập huấn, bồi dưỡng tại Hội nghị tập huấn rất thiết thực và quan trọng trong việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công ty; Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tập trung cao độ tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn; tích cực tham gia thảo luận để làm rõ các vấn đề chưa hiểu, còn băn khoăn và tham gia đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của lớp tập huấn.

Theo kế hoạch của Đảng ủy Công ty, trong quý IV/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt và cấp ủy viên các cấp với các nội dung: Phổ biến, quán triệt các văn bản quy định mới của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cho đối tượng là Thường trực cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc; nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ và đảng ủy viên cấp cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp./.

Toàn cảnh lớp học

Đ/c Nguyên Huy Hoàng - TP Thông tin và tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên truyền đạt 2 chuyên đề

Đ/c Nguyễn Minh Hải - - Trưởng phòng Khoa giáo, VHVN, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên truyền đạt 01 chuyên đề

 Tin và ảnh: Quốc Hùng

X