Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên!

Cập nhật 08/04/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X