Thông báo về việc mời cung chào giá mua vật tư thu hồi!

Cập nhật 26/10/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời cung chào giá mua vật tư thu hồi"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X