Thông báo về việc mời cung cấp vật tư!

Cập nhật 12/09/2023

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời cung cấp vật tư"!

          1. Gói hàng hóa: Ferro Silic 72!

          2. Gói hàng hóa: Silico Mangan (SiMn)!

X