Thông báo về việc mời cung cấp vật tư phục vụ sản xuất!

Cập nhật 11/06/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời cung cấp vật tư phục vụ sản xuất"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết "Gói hàng hóa Than cám cốc!

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết "Gói hàng hóa Vảy cán!

X