Thông báo về việc mời cung cấp thiết bị điện!

Cập nhật 19/11/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời cung cấp thiết bị điện"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X