Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh gói Gói dịch vụ: Thuê bốc xúc, vận chuyển đất, đá thải; vận chuyển quặng; san gạt, khoan đất đá trong quá trình khai thác quặng sắt tại Mỏ sắt Tiến Bộ!

Cập nhật 04/12/2023

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời chào giá cạnh tranh gói Gói dịch vụ: Thuê bốc xúc, vận chuyển đất, đá thải; vận chuyển quặng; san gạt, khoan đất đá trong quá trình khai thác quặng sắt tại Mỏ sắt Tiến Bộ."!

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X