Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá trục cán!

Cập nhật 27/04/2023

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá trục cán"!

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X