Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá mua xỉ!

Cập nhật 07/02/2024

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá mua xỉ!

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X