Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá mua xỉ luyện thép!

Cập nhật 29/02/2024

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá mua xỉ luyện thép"!

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X