Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá mua Quặng Quartzit!

Cập nhật 15/05/2023

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá mua Quặng Quartzit"!

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X