Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán!

Cập nhật 25/02/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X