Thông báo thay đổi thông tin về việc mời cung cấp than cốc luyện kim!

Cập nhật 28/02/2024

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo thay đổi thông tin về việc mời cung cấp than cốc luyện kim"!

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X