Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung!

Cập nhật 22/03/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X