Nghị quyết của HĐQT về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng!

Cập nhật 11/01/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Nghị quyết của HĐQT về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X