Thay đổi thành viên HĐQT và bản cung cấp thông tin người mới được bổ nhiệm!

Cập nhật 13/06/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Thay đổi thành viên HĐQT và bản cung cấp thông tin người mới được bổ nhiệm"

Click vào đây để xem Bản cung cấp thông tin của ông Lê Minh Tú

Click vào đây để xem Bản cung cấp thông tin của ông Ngô Sỹ Hiếu

X