09/12/2022

Thông báo về việc mời chào giá mua xỉ luyện thép (lần 2)!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời chào giá mua xỉ luyện thép (lần 2)"!
X