04/11/2022

Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng mua quặng sắt của Tổng công ty thép Việt Nam để phục vụ sản xuất!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Nghị quyết của HĐQT về việc ký hợp đồng mua quặng sắt của Tổng công ty thép Việt Nam để phục vụ sản xuất"
X