13/06/2022

Khai mạc Hội thi chọn Lao động giỏi lần thứ 53 năm 2022!

Ngày 09/6/2022, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tổ chức khai mạc Hội thi chọn lao động giỏi lần thứ 53 năm 2022. Đến dự, chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty; Vũ Thượng Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đỗ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng TCLĐG Công ty; Các đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn TN; Lãnh đạo các phòng chức năng, các ban Đảng ủy Công ty, các chi nhánh; các thành viên HĐTCLĐG, thành viên BGK; 88 thí sinh và đại diện 19 tập thể của các đơn vị tham gia thao diễn năm 2022.
X