TUỔI TRẺ GANG THÉP “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, đổi mới và phát triển”!

Cập nhật 13/06/2022

Ngày 20, 21 tháng 5 năm 2022 tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Đoàn TN Công ty) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TN Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Một diễn đàn của tuổi trẻ Công ty thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống của đội ngũ qua hơn 62 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Tới dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, các ban Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Thường trực Đảng ủy Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty; Trưởng các phòng ban và tổ chức CT-XH Công ty; các đồng chí Bí thư, Giám đốc các đơn vị, các đồng chí Bí thư Đoàn các Huyện, Thành phố, Bệnh viện, Trường học và Đoàn phường kết nghĩa trên địa bàn; đặc biệt Đại hội vinh dự được đón các đồng chí nguyên lãnh đạo Công ty, Bí thư Đoàn TN Công ty qua các thời kỳ; cùng sự góp mặt đông đủ của 129 đại biểu đoàn viên được bầu từ 15 đoàn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Đại hội đã được nghe phát biểu chỉ đạo của các đồng chí: Nguyễn Mỹ Linh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Nguyên; Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Các đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đoàn TN Công ty trong nhiệm kỳ 2017-2022, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trên 4 mặt công tác lớn của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu quyết thống nhất trong Đại hội

Sau 2 phiên làm việc tập trung, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TN Công ty khóa XVI nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí; Đồng chí Đào Quốc Hùng - Bí thư Đoàn TN Công ty khóa XV tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Đoàn TN Công ty khóa XVI; đồng chí Trần Anh Tiến – Bí thư Đoàn Khối Cơ quan Công ty được bầu làm Phó Bí thư Đoàn TN Công ty. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TN Công ty đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban Thường vụ và 05 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đoàn TN Công ty; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 07 đồng chí chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trên cơ sở những nội dung đã thực hiện, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội kêu gọi tất cả cán bộ, Đoàn viên thanh niên trong Công ty luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên.

Với chủ đề hành động: “Tuổi trẻ Gang Thép phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng, phát huy ý chí tự lực, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động trong giai đoạn mới; xây dựng tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh, giữ vững là tổ chức cách mạng của lớp thanh niên tiên tiến, thi đua học tập, lao động sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Công ty”. Đại hội đã truyền đạt tinh thần và Nghị quyết của Đại hội tới tất cả ĐVTN trong toàn Công ty tạo nên phong trào thi đua mới, phát huy tinh thần đoàn kết xung kích của tuổi trẻ, năng động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát mà Đại hội đã đề ra. Cùng đội ngũ CBCNV-LĐ Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Công ty trong những năm tới mà trước mắt là phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty năm 2022./.

Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Công ty, nguyên lãnh đạo Công ty, nguyên Bí thư Đoàn TN Công ty qua các thời kỳ chụp ảnh với các đồng chí trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027.

   

 Tin và ảnh: Quốc Hùng

X