KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2019!

Cập nhật 26/08/2019

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, từ ngày 09/8 đến ngày 18/8/2019, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019.

Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Trường -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo khóa học; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Ban chỉ đạo khóa học; đại diện cấp ủy, cán sự tổ chức đảng các đảng bộ, chi bộ cơ sở và 67 học viên của 20 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Công ty.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo đã đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy đảng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động nói riêng, trong bối cảnh toàn Đảng ta đang thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 67 học viên được các cấp ủy cử đi học là những đảng viên mới, trẻ, nhiều nhiệt huyết và tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để sớm chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong thời gian qua công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy Công ty quan tâm, nhất là công tác bồi dưỡng nhận thức chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới được kết nạp, mỗi năm mở ít nhất 02 lớp bồi dưỡng nhận thức và lý luận chính trị cho 150 học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 180 học viên; cử 66 đồng chí tham gia bồi dưỡng, tập huấn bí thư cấp ủy, chuyên ngành tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra do cấp trên tổ chức tại Tỉnh ủy; cử cán bộ tham gia học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I; từ năm 2016 đến tháng 5/2019 toàn Đảng bộ đã xét kết nạp 330 đảng viên mới (bình quân đạt 4,3%/năm, cao hơn chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra), 7 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 27 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 65 đồng chí v.v…

Cũng tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy khóa học; sắp xếp công việc, dành thời gian học tập, nghiên cứu nội dung 10 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, 3 chuyên đề theo yêu cầu của Đảng ủy Công ty và các hoạt động ngoại khóa; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nghiêm túc học tập, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện; Ban chỉ đạo khóa học theo dõi, quản lý, giám sát việc tham gia học tập của các học viên và chấm bài, xếp hạng thành tích học tập theo đúng quy chế, quy định; đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí đảng viên dự bị tiếp tục được rèn luyện và sớm được công nhận chính thức đúng thời gian quy định; Ban Thường vụ các đoàn thể Công ty hướng dẫn Công đoàn, Đoàn TN các cấp thực hiện đúng quy trình, thủ tục nhận xét quần chúng ưu tú, xây dựng mục tiêu cụ thể và phát triển đảng viên mới trong từng giai đoạn, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty.

Đ/c Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu tại Lễ khai giảng

  Trước đó, Ban Chỉ đạo khóa học cùng Đoàn học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đã tổ chức dâng hương, tìm hiểu lịch sử tại Khu Di tích TNXP - Đại đội 915 Bắc Thái (P.Gia Sàng - TP Thái Nguyên).

Kết thúc khóa học, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đoàn thể chính trị xã hội Công ty, đại diện cấp ủy các đơn vị cùng đoàn học viên đã tổ chức dâng hoa, Báo công, Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan các địa điểm lịch sử tại Quảng trường Ba Đình nhân kỷ niệm 74 năm Cánh Mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 60 năm thành lập Công trường Khu Gang thép, 60 năm thành lập Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn TN Công ty (1959-2019) và đặc biệt kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

 *  Một số hình ảnh của Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị 

X