28/11/2019

Giải bóng đá Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2019!

Thực hiện chương trình văn hóa thể thao của Công ty năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lâp Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty (1959 - 2019), từ ngày 17/11 đến ngày 24/11/2019, tại Sân vận động nhân tạo Gang thép đã diễn ra Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động Công ty năm 2019.
 • Mỏ sắt Trại Cau hoàn thành thắng lợi các mục tiêu thi đua trong tháng 10 năm 2019!

  Cập nhật 05/11/2019
  Thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và Công ty, chào mừng 60 năm thành lập Khu Công trường Gang thép Thái Nguyên, 60 năm thành lập Đảng bộ - Công đoàn - Đoàn Thanh niên Công ty (1959-2019).
 • TISCO tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động!

  Cập nhật 05/11/2019
  Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế đối thoại định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời, để kịp thời thông tin tới người lao động về tình hình khó khăn thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu của Công ty và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của người lao động và các đơn vị với Công ty và Công đoàn Công ty.
 • Hội thi cắm hoa nghệ thuật “TISCO - 60 năm 1 chặng đường”!

  Cập nhật 05/11/2019
  Trong không khí thi đua sôi nổi của cả đội ngũ Công nhân Gang thép kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ - Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty (1959-2019). Hòa chung với niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào của tất cả chị em phụ nữ trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019). Ngày 12 tháng 10 năm 2019, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép, Công ty đã tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “TISCO - 60 năm một chặng đường”.
 • Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

  Cập nhật 29/10/2019
  Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Công trường Khu Gang thép lần thứ nhất (8/6/1959), 60 năm thành lập Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty (1959-2019) và sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05).
X