29/06/2021

Thăm và tặng quà CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng Công nhân năm 2021!

Nhân dịp tháng Công nhân, Công đoàn Công ty đã tổ chức các đoàn công tác đến các đơn vị để nắm bắt thông tin, chia sẻ với lãnh đạo đơn vị về tình hình SXKD, phòng chống dịch bệnh và chia sẻ, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, bị tai nạn lao động, bị mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Khai mạc Hội thi chọn lao động giỏi lần thứ 52 năm 2021!

  Cập nhật 31/05/2021
  Ngày 26/3/2021, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc Hội thi chọn Lao động giỏi lần thứ 52 năm 2021, phát động thi tập thể giỏi và tổ chức thi lý thuyết cho các cá nhân tham gia thi Lao động giỏi cấp Công ty, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).
 • Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

  Cập nhật 31/05/2021
  Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 23/3/2021; Kế hoạch số 05-KH/ĐUGT, ngày 27/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong 02 ngày 27, 28/3/2021, Đảng ủy Công ty đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu với Hội nghị toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
 • TISCO tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm V cho cán bộ làm y tế trong toàn Công ty!

  Cập nhật 23/03/2021
  Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • TISCO tổ chức hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021!

  Cập nhật 24/02/2021
  Trong những ngày trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho CNVCLĐ trong toàn Công ty và các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như:
X