10/08/2018

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2 năm 2018 đã được kiểm toán!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2 năm 2018 đã được kiểm toán)"!
X