18/10/2017

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017"!
X