13/04/2019

Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty”
X