13/01/2021

Nghị quyết của HĐQT về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Nghị quyết của HĐQT về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng”
X